เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า

หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ให้ถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์แล้วส่งมาที่ 065-6727516 หรือ thelionkingthailand@gmail.com

โดยระบุ ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากได้รูปสินค้าแล้ว โดยทางบริษัทจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

1. สินค้าที่ซื้อแล้ว สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องคืนใบเสร็จต้นฉบับ และฟอร์มขอคืนสินค้า เมื่อทำการ

2. เปลี่ยนหรือคืนสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน

3. ในกรณีลูกค้าในกรณีลูกค้าเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าอันเนื่องมาจากไม่พอใจในสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักฐานมาแสดง

         จะคืนเงินค่าสินค้า แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้า


บริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 7 -14 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้า การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินด้วย ทั้งนี้ลูกค้าเป็นจะผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับทาง บริษัท ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในแต่ละกรณี

จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่รุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมดบริษัทจะให้ท่านเลือกสินค้ารายการใหม่หรือคืนเงินให้แทน

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้เปลี่ยนหรือ คืนสินค้า /  สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกเวลา