Process

ขั้นตอนการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา 100%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. เตรียมน้ำยางที่จะใช้ในการผลิต โดยนำน้ำยางธรรมชาติ 100% มาผสมกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา    ตามสูตรที่กำหนดไว้
2. นำน้ำยางที่ได้เข้าเครื่องฉีดโฟม ควบคุมความหนาแน่นของโฟมให้ได้ตาม spec ที่ลูกค้าต้องการ แล้วเริ่มการผลิตโดยการฉีด โฟมเข้าในแบบพิมพ์
3. แบบพิมพ์ก็จะเข้าในอุโมงค์ไอน้ำ เป็นขั้นตอนการอบไอน้ำเพื่อให้โครงสร้างของโฟมยางแข็งแรง (Vulcanization) ใช้เวลา 45-60 นาที ที่อุณหภูมิ 90-100 oC ขึ้นอยู่กับความหนาของผลิตภัณฑ์
4. ถอดผลิตภัณฑ์ออกจากแบบพิมพ์
5. นำผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าเครื่องล้างที่ทันสมัยเพื่อทำการล้างสารเคมีที่ตกค้างออก
6. นำผลิตภัณฑ์ที่ล้างสะอาดแล้วเข้าตู้อบแห้งตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์แห้งและไม่มีความชื่น
7. สอบตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และ Packing จัดส่งตาม Order

 

การันตีคุณภาพด้วยใบรับรอง