สำหรับรับค่าคอมมิชชั่น

    

รบกวนแนบสำเนาบัตรประชาชนสำหรับรับค่าคอมมิชชั่น