Mattress

ขนาดความหนาของที่นอนยางพารา

Mattress

 • ที่นอนยางพารา 6 ฟุต 8 cm
  38,400.00 ฿
  40,000.00 ฿  (-4%)
 • ที่นอนยางพารา 5 ฟุต 7.5 cm
  33,600.00 ฿
  37,000.00 ฿  (-9%)
 • ที่นอนยางพารา 6 ฟุต 5 cm
  24,000.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-14%)
 • ที่นอนยางพารา 5 ฟุต 5 cm
  22,800.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-16%)

MATTRESS

------------------------------------------------------

คุณสมบัติที่ดีอีกข้อหนึ่งของที่นอนและหมอนยางพาราแท้คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันไรฝุ่นเชื้อรา
และเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และอาการป่วยอื่นๆ ฉะนั้นที่นอนยางพาราแท้
และหมอนยางพาราแท้ของเราจึงเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพที่แท้จริง